Leave a Reply

2 Comments

  • Ko PBVM- Địt mẹ lũ ngu Nam Kì mãi đỉnh 3 months ago

    bọn này chắc độc quyền chỉ có ở lũ phò đĩ nam kì ngu thối nát súc vật